Binguutinik makitaasut 

Arfininngorneq 29. december 2012 

      

1. Johnna B. Thygesen             : MEDL. NR. 509

2. Valborg Dalager                  : MEDL. NR. 512

3. Ruth Abrahamsen                : MEDL. NR. 514

4. Regine Ananiassen              : MEDL. NR. 518

5. Marie Petersen                     : MEDL. NR. 522